Dette er avhengig hvilke modus Safemate er i; Normalmodus; hver time, autosporing-og alarmmodus; hvert femte minutt (dette kan du selv endre på til f.eks annenhvert minutt). Hvis Safematen er i normalmodus og har lagt i ro en stund vil den ikke rapportere inn posisjon før den fysisk blir flyttet på.