Ja, men ettersom vi ønsker å gardere oss mot misbruk vil vi kredittvurdere alle kunder som ønsker å ta i bruk Safemate i utlandet. Vennligst send en mail om ditt ønske samt serienummer på enheten (fire bokstaver og fire tall) til support@safemate.no.