Dette er avhengig av bruk. Ved normalbruk uten geofence, ca fem døgn. Hvis det er kontinuerlig bruk av GPS som ved påskrudd geofence, ca. 1 døgn.