Trigger One : det tar normalt xx timer for å lade en Safemate trigger one fra utladet til fulladet