"Feilet selvsjekk" er en hendelse som beskriver at det har gått lengre tid enn forventet fra Safemateplattformen sist hørte fra en gitt Safemate-enhet. "Feilet selvsjekk" henger tett sammen med begrepene "heartbeat" og "selvsjekkintervall".


Når server ikke har hørt fra Safemate på [selvsjekk-intervall] så vil Safemate-enheten flagges med tilstand "feilet selvsjekk". Varsel vil da sendes iht. varslingsliste. Regelmessige hearbeat gjør at Safemate-enheter ikke havner i kategori "feilet selvsjekk".


Se denne artikkelen for mer informasjon: https://learn.safemate.no/?sfwd-topic=selvsjekkintervall