Ved sekvensiell ringing vil man ringe første pårørende på listen i 1 minutt før man går videre til neste.