Du skrur av Trigger three ved holde på-knappen inne samtidig som du trykker på SOS-knappen.


Ønsker du å restarte enheten, skrud du den først av. Vent noen minutter før du skrur den på igjen med side-knappen.